top of page

Diensten

Heel graag help ik organisaties met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering door middel van hun inkoopfunctie. Ik ben beschikbaar voor allerlei vormen van ondersteuning. Een aantal voorbeelden heb ik hieronder beschreven, maar uiteraard pas ik mijn aanbod graag aan uw vraag aan. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden of een op maat gemaakte offerte.

Vormgeven MVI beleid

Ik help u graag met het vormgeven van MVI beleid, waarin helder wordt welke stappen u op korte, middellange en langere termijn moet zetten om uw doelen en ambities te behalen. De basis daarvoor kan zijn de uitkomst van een gap-analyse op basis van de ISO 20400 duurzaam inkopen methode. 

Bepalen MVI strategie voor productgroep

Helpen met het bepalen van een MVI strategie voor een  specifieke productgroep of inkoopcategorie, zoals meubilair, ICT hardware of medische hulpmiddelen. Hieronder valt onder andere het vaststellen van het ambitieniveau, het kiezen van focusgebieden, het bepalen van de stand van de markt en de wijze van marktbenadering en het vertalen van de ambities naar handvatten voor uitvoering in inkoopprojecten en aanbestedingen.

Begeleiden van aanbestedingen

Het begeleiden van de voorbereiding, uitvoering en implementatie van uw (innovatiegerichte) aanbesteding met duurzaamheidsambities. Gezamenlijk komen we tot een passende aanbestedingsstrategie, uitvraag, gunningsmodel en handvatten voor contractmanagement.

Maken van passende contractopzet

Samen met een leverancier werken aan verduurzaming gedurende een meerjarige contractperiode vereist een andersoortige contractrelatie en andersoortige afspraken. Ik kan helpen met het maken van een passende contractopzet voor intensieve, ontwikkelgerichte samenwerkingen tussen opdrachtgever en leverancier, zoals een relationeel contract voor een partnerschap.

Analyseren marktsegment

Om verduurzaming te versnellen is het belangrijk goed te weten hoever de markt is en welke innovaties er zijn of komen. Ik kan u helpen met het analyseren van een specifiek marktsegment en het voeren van een constructieve dialoog met marktpartijen (marktconsultatie). Deze informatie kunt u daarna gebruiken voor het bepalen van een MVI strategie voor een bepaalde productgroep of inkoopcategorie. 

Bepalen MVI strategie voor aanbesteding

Helpen met het bepalen van een MVI strategie voor een  specifieke aanbesteding of inkoopproject. Hieronder valt onder andere het vaststellen van het ambitieniveau, het kiezen van passende (gunnings)criteria, het bepalen welke soort procedure het meest geschikt is en de wijze van contractmanagement.

Projectleiding

Het leiden van projecten die als doel hebben te achterhalen welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming. Bijvoorbeeld onderzoeken naar duurzame alternatieven en de (organisatorische) haalbaarheid van het implementeren daarvan (business of value case trajecten).

Structurele MVI ondersteuning

Ik ben ook beschikbaar om voor een bepaalde tijd de rol van Adviseur MVI op een meer structurele wijze op uw afdeling te vervullen. Ik kan bijvoorbeeld voor een aantal uur in de week voor een wat langere tijd meedraaien in de organisatie om inkopers en interne opdrachtgevers te helpen met het beleggen van MVI in het inkoopproces. 

bottom of page